Park van Vorst wordt gerestaureerd

Voor het eerst in 70 jaar krijgt het geklasseerde Park van Vorst een welverdiende restauratie. Het waterbeheer in het park wordt verbeterd, de planten worden waar nodig verjongd en de gebouwen en andere infrastructuur worden vernieuwd.

Het doel is om het geklasseerde park zijn allure van weleer terug te geven, en tegelijkertijd ruimte te scheppen voor de huidige recreatieve functies met onder andere een nieuw speelplein.
Een belangrijk onderdeel van het project is het waterbeheer. Bij zware regen stroomt het water momenteel door het park tot op het rondpunt, de paden ondertussen uitslijtend. Een stormbekken met infiltratievoorzieningen zou dit probleem moeten oplossen. Het water blijft zo in het park en de paden worden niet meer geërodeerd. Verder wordt er een centraal overstromingsgebied voorzien waar tientallen m³ regenwater beetje bij beetje kan infiltreren.


De chalet zal worden omgebouwd tot een woning voor de conciërge en een horecazaak, met inbegrip van openbare toiletten. Het oude tuiniersgebouw zal worden afgebroken en gereconstrueerd met een intensief groendak. Verder voorziet het project ook de herinrichting van de paden, zowel in als om het park, de beplanting, een groen amfitheater, de luifels, de verlichting, een speelplein en het meubilair. Het merendeel van de paden wordt heraangelegd met een erosiebestendige halfverharding met een natuurlijke uitstraling. Voor steile hellingen of bereden paden zal zandkleurige beton gebruikt worden. De voetpaden rond het park worden heraangelegd met vierkante betonklinkers. De grote zandvlakte tegenover de Chalet zal transformeren in een achthoekig groen amfittheater omzoomd door een zitrand in blauwe steen. De heuvel wordt toegankelijker gemaakt, niet alleen via een pad dat in een spiraal naar de top leidt, maar ook via 2 trappen. De spiraalvorm zal ook door de beplanting worden gecreëerd, door toevoeging van bomen, struiken en hagen. Om erosie tegen te gaan, worden er ook bodembedekkers geplant. De speeltuin wordt volledig vernieuwd. Er komen verschillende soorten wippen, schommeldieren en klimtorens, een hangbrug en glijbaan. De oude en zieke bomen zullen om veiligheidsreden worden gekapt en vervangen door nieuwe exemplaren.

Voor de werken doet Beliris een beroep op studiebureau Sweco en aannemer PIT Antwerpen en BMS Entreprise.