Oproep voor ‘Landmark’ op Logistiek Park Waasland

De Maatschappij Linkerscheldeoever, (mede)bevoegd voor de ontwikkeling van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever, heeft een wedstrijd gepubliceerd voor de realisatie van een ‘landmark’ op het Logistiek Park Waasland te Verrebroek. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 6 augustus 2019.

Het bedrijventerrein is gelegen in de zuidwestelijke hoek van de Waaslandhaven, deel van de Haven van Antwerpen. Maatschappij Linkerscheldeoever hecht een groot belang aan een correcte inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving. Daartoe werd een inrichtingsstudie opgemaakt. Deze inrichtingsstudie neemt een landmark op in de plannen, als visuele blikvanger en gepaste uitstraling van het bedrijventerrein naar de omgeving toe.


Met dit landmark wil Maatschappij Linkerscheldeoever een blijvende herinnering aan het archeologisch verleden en een gepaste weerspiegeling van het huidige gebruik creëren. Ook het sociale en het maatschappelijke aspect vormen een belangrijk facet in de opdracht.

Archeologisch verleden

In de periode 2013 – 2019 heeft er intensief archeologisch onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van de ontwikkeling van het voornoemde bedrijventerrein. Het betrof een opgraving van artefacten uit de Steentijd. Deze opgraving behoort tot de grootste opgravingen in Vlaanderen. Maatschappij Linkerscheldeoever betrok het ruime publiek reeds verschillende malen bij deze opgraving. Nu het onderzoek afgerond is, kan een blijvende herinnering naar deze opgraving en het daaraan gelinkte verleden van het gebied gerealiseerd worden.

Het landmark kan deze herinnering tot leven laten komen. Het landmark kan dus een reflectie naar het verleden zijn (een plek waar de jager-verzamelaar regelmatig zijn kampement opstelde), maar kan ook een verwijzing naar het huidige gebruik zijn (als bedrijventerrein in de Haven van Antwerpen).

Maatschappij Linkerscheldeoever hecht ook belang aan het sociale aspect van het landmark: zowel bij de totstandkoming van het landmark als de latere beleving door de bezoekers kan sociale interactie uitgewerkt worden. Het landmark brengt mensen samen: door de betrokkenheid van buitenstaanders bij het ontstaansproces en het gebruik van het landmark ontstaat interactie, draagvlak en gemeenschap.

Alle informatie over de oproep vindt u hier.