Nieuwe Plantgezondheidsrichtlijn

Vanaf 14 december 2019 introduceert de EU de de nieuwe EU-Plantgezondheidsrichtlijn met nummer 2016/2031/EU. Deze vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG.

De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde planten’. Dit om de EU beter te beschermen tegen ziekten en plagen.


Meer info over deze plantgezondheidsrichtlijn vindt u op de website van het Federaal Voedselagentschap FAVV.