Nieuwe internationale namenlijsten houtige gewassen en vaste planten

Door Naktuinbouw zijn in samenwerking met ENA, ISU, LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten en de cultuurgroepen nieuwe internationale namenlijsten opgesteld voor houtige gewassen en vaste planten

De namenlijst van houtige gewassen bevat 45.000 planten en kost € 55,-. De namenlijst van vaste planten bevat 24.000 soorten en kost € 45,-. Beide lijsten zijn geldig tot 2020.


Ze kunnen digitaal besteld worden via deze site.

Van de namenlijsten zijn ook Digitale versies beschikbaar.