Nieuw ‘regenplein’ in Rotterdam

In Rotterdam is het vernieuwde Berkelplein in de wijk Kralingen geopend. Het plein fungeert bovengronds als speelplein en ondergronds als waterberging.

In overleg met de buurt is het Berkelplein opnieuw ingericht met nieuwe speeltoestellen voor verschillende leeftijden, straatmeubilair en meer groen. Een nieuw waterkunstwerk maakt deel uit van de herinrichting; een bestaand kunstwerk is in de nieuwe inrichting opgenomen. Kinderen van de nabijgelegen Arentschool hebben tekeningen gemaakt die met een speciale coating op het plein zijn aangebracht. Deze worden alleen zichtbaar als het regent.


Gescheiden wateropvang

De regen die op de straten en op de daken van de woningen rondom het Berkelplein valt, stroomt via de afvoerputten in de weg of de regenpijp van de huizen het regenwaterriool in. Vanuit het regenwaterriool gaat het water via een regenwaterbuis naar infiltratiekratten onder het plein. De infiltratiekratten hebben holle ruimtes en houden het water tijdelijk vast, zodat het langzaam in de bodem kan zakken. Onder het Berkelplein is nu plek voor ruim 3.500 volle badkuipen aan regenwater. Met het huidige klimaat kan 98 procent van de buien in deze berging opgevangen worden. Deze oplossing neemt bovengronds geen ruimte in beslag, waardoor het plein multifunctioneel gebruikt worden: bovengronds een speelplein, ondergronds een waterberging.

De nieuwe inrichting van het plein is in samenwerking met de Arentschool, kinderopvang Mundo, stichting DOCK en bewoners tot stand gekomen.

Resilientrotterdam.nl