Gent / Leopoldskazerne wordt groene stadsbuurt

De Leopoldskazerne vlak bij het Citadelpark in Gent, wordt in de komende jaren omgebouwd tot een nieuwe groene stadswijk. Waar de Leopoldskazerne tot nu toe een gesloten massief bouwblok was, ontoegankelijk voor de buurt en dat zich afkeerde van het nabijgelegen Citadelpark, is het de bedoeling van het ontwerpteam om de muren letterlijk open te breken en de site om te vormen tot een levendige stadsbuurt, waar wonen, werken en ontmoeting centraal staan.

Na een wedstrijdaanbesteding werd de opdracht toegekend aan een ontwerpteam van het Gentse 360 Architecten, B2Ai, het Britse Sergison Bates Architects, en Delva Landscape Architects, en het consortium THV Leopold, een samenwerking tussen DMI Vastgoed, Matexi en Democo.


De voormalige blinde kazernemuur langs de Charles de Kerckhovelaan maakt plaats voor een doorzichtige luifelconstructie van groen staal en glas waarin de dragende elementen van de oude muur bewaard zullen blijven. Hierdoor ontstaat een groene verbinding met het Citadelpark. Het Provinciehuis wordt op die manier een volwaardige publieke speler rond het Citadelpark en de stadsring en zal nauw aansluiten bij SMAK, STAM, ICC en MSK.

“De site vormt straks geen blinde, ondoordringbare vlek meer binnen de stad maar een trekker. Een plek waar je graag doorheen gaat van het station richting Sint-Pietersplein of het vormt een onderdeel van je dagelijks rondje door de buurt. Een plek waar je afspreekt of met de bewoners een zomerse picknick hebt. Je ontmoet er hotelgasten, bewoners maar ook werknemers of studenten,” aldus landschapsarchitect Steven Delva.

Het verharde Paradeplein in het hart van de site wordt omgevormd tot een groen buurtpark. “De ruimtelijke krachtlijnen die naar voren komen uit de stedenbouwkundige inpassing en het historisch kader vormen de basis voor een park voor iedereen. Voor het groene binnenplein heeft de zoektocht naar een balans tussen het historische, strenge karakter en de nieuwe lommerrijke rol die zij zal vervullen voor de omwonenden, een veelheid aan buurtfuncties, tot een bijzondere combinatie van materialen en beplantingen geleid. Terwijl de vorm van het Paradeplein op een eigentijdse manier af te lezen blijft, zorgen beplantingen, bomen en bloemenweides voor geleding en besloten plekken. Van barbecue en speelplekken voor omwonenden tot een buitenterras voor het hotel en voldoende ruimte voor de studenten van het HISK om te werken of te pauzeren. Ook creëren we een veelheid aan levendige plinten (wonen aan het veld) en zijn er de terrassen op hoogte die een blik hebben op de groene ruimten.”

Het project werd vorig jaar tijdens Publica – het jaarlijkse ontmoetingsevent voor openbare besturen en de privésector – bekroond met een bronzen Publica Award in de categorie ‘Stadsplanning en mobiliteit’. De jury was vooral lovend voor de transitie van een gesloten kazerne naar een open en groene site waar heel de buurt van zal genieten.

Lees meer in CGConcept 2019/2