Extreme droogte erkend als landbouwramp

De Vlaamse regering erkent de extreem droge zomer als landbouwramp. Het KMI had zich al uitgesproken over het uitzonderlijk karakter, en aan de financiële voorwaarden blijkt nu ook voldaan.

 


Op voorstel van minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering de gortdroge zomer erkend als landbouwramp. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft op basis van de neerslagwaarden tussen 2 juni en 6 augustus 2018 geconcludeerd dat de waargenomen neerslag in heel Vlaanderen uitzonderlijk was. In alle 308 Vlaamse gemeenten werd de terugkeerperiode van 20 jaar bereikt of overtroffen.

De erkenning geldt voor het ganse Vlaamse grondgebied en voor alle vaak voorkomende teelten, inclusief de meerjarige gewassen uit de fruit- en sierteelt. In de begroting voor 2019 en 2020 trekt de regering tweemaal 27,5 miljoen euro uit voor de schadevergoedingen. Komen in aanmerking voor een schadevergoeding: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek. De vergoeding voor één bedrijf dat schade leed, kan maximaal 62.400 euro bedragen.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De gemeentes hebben tot en met 1 december 2018 de tijd om de proces(sen)-verbaal  van definitieve schadevaststellingen over te maken.

Meer informatie vindt u op de website van het Departement Landbouw & Visserij.