Excursie Landschap & architectuur


Op vrijdag 27 mei organiseren de Beroepsvereniging Voor Architecten (BVA), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en Kubiekeruimte een excursie Landschap & Architectuur langs sites waar innovatief wordt omgegaan met landschap en architectuur.Tijdens de trip wordt bekeken hoe architectuur een statement kan maken in haar omgeving en tegelijk een meerwaarde kan creëren voor het omliggende landschap. Ook wordt nagegaan welke functies de open ruimte ten opzichte van die bebouwing dient op te nemen, vandaag en in de toekomst, en hoe daar in de ontwerpplannen rekening mee werd gehouden. De impact van architectuur op het landschap, en omgekeerd, komt hierbij op verschillende schaalniveaus aan bod.


Op elke site komen zowel de ontwerpers van de architectuur als van de landschapsontwikkeling aan het woord.

 

Programma

8u Afspraak station Sint-Niklaas

9u Rondleiding Clementwijk, Sint-Niklaas o.l.v. Niels Baeck en Luc Eeckhout (EVR Architecten) en Jean-François Van Den Abeele (Fris in het landschap)

Een uitbreiding van 400 energiezuinige woningen en cohousing-projecten met een stadsdeelpark van 4 ha.  Bij de inplanting van de woonvelden werd het landschap als structurerend element gebruikt.

11u15 Rondleiding in Luitenant Coppenskazerne, Brasschaat o.l.v. Patrick Lootens (POLO Architects) en Jan Moereels (Gemeente Brasschaat)

Een voorbeeld van een kwaliteitsvol bedrijventerrein waarin de principes voor een duurzaam ruimtelijk beleid maximaal toegepast werd in het ontwerp door een zoektocht naar evenwicht tussen economische behoefte, groen en ruimtelijke kwaliteit.

12u45 Lunch

15u Rondleiding project Zeemanstuin, Gent o.l.v. Peter Lacoere (SoGent) en Luc Wallays (OMGEVING)

Een woonproject van 329 nieuwe wooneenheden rond een publiek park. Studiebureau OMGEVING begeleidde dit project inzake beeldkwaliteitsplannen en ontwerp voor de publieke ruimte.

17u30 Debat & nabespreking met een broodje

 

Inschrijven via deze link

Meer informatie vindt u op de website van Kubieke Ruimte.