Erasmushogeschool Brussel / Nascholing Digitale voorstellingstechnieken

De Erasmushogeschool Brussel, opleiding landschap- en tuinarchitectuur, in Jette richt vanaf volgend academiejaar een nieuwe nascholing,

“Digitale voorstellingstechnieken” in. 


 

Binnen een werkveld in verandering is er noodzaak naar een specifieke navorming voor tuin- en landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en architecten die zich willen specialiseren in het digitaal opmaken van plannen, 3D-visualisaties, offertebundels, analysekaarten…

Er bestaat in Vlaanderen en Brussel geen specifieke opleiding digitale voorstellingstechnieken waar samenhang en interactie tussen de verschillende computerprogramma’s centraal staat.

Deze navorming georganiseerd door de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur bestaat uit 4 modules met elk hun specifieke doelstellingen en inhouden

 

Module 1: digitaal opwerken van grondplannen:

De deelnemer kan van een technisch ogend grondplan overgaan naar een opgewerkt presentatieplan.

Module 2: digitaal opwerken van 3D-visualisaties:

De deelnemer kan van een (lucht)foto of SketchUp model overgaan naar een opgewerkt 3D-beeld.

Module 3: digitale presentatie en lay-out van offertebundels:

De deelnemer kan van tekst en beeld overgaan naar een digitale presentatie en offertebundel.

Module 4: digitale landschapsanalysekaarten:

De deelnemer kan digitale analysekaarten maken op basis van gegeorefereerde wetenschappelijke informatie.

 

Elke module bestaat uit 3 lesdagen van 6u. Deze gaan tweewekelijks door op maandag van 10u tot 17u30 op de campus van de Erasmushogeschool Brussel, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette.

 

Doelgroep

in eerste instantie tuin- en landschapsarchitecten, maar eveneens ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, architecten, interieurarchitecten … geïnteresseerden met ervaring in het handmatig opwerken van plannen en schetsen, maar onvoldoende vaardigheden met digitale voorstellingstechnieken.

Basiskennis software pakketten en algemene computervaardigheden zijn aan te raden.

 

Alle info vindt u op de website van de Erasmus Hogeschool.