Collegereeks Gezond Landschap

In het kader van het thema ‘Gezond Landschap ’ organiseert de NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitecten, in samenwerking met het architectuurcentrum Makeblijde/ aMb uit Houten, een programma met lezingen en onderzoeksopdrachten over de interactie tussen ruimtelijke inrichting, gebruik, beleving en gezondheid.

 


In het najaar van 2016 wordt een ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige (her)inrichting en (her)bestemming van de Molenzoom in Houten. Tijdens dit onderzoek zullen ruimtelijke professionals en studenten zullen vanuit een eigen visie of specifiek kennisgebied in samenwerking met deskundigen uit andere disciplines en direct betrokkenen een concreet en voorstelbaar eindbeeld voor de Molenzoom als ‘gezonde’ stadswijk uitwerken.

Collegereeks

Deskundigen uit ruimtelijke ordening, zorg, wetenschap en creatieve industrie zullen vanuit meer academische kaders nader ingaan op de relatie tussen gezondheid en bebouwde omgeving.

Vrijdag 23 september
ALTIJD BEWEGEN – Mathijs Dijkstra, MD Landschapsarchitecten
GEZONDHEID & RUIMTE – Maria Koelen, WUR

Vrijdag 14 oktober
COMFORTZONE | BELEVING & GEDRAG – Wouter Tooren, Bureau Eyckveld
LEVENDE GEBOUWEN – Pieter Hennipman, Eco-Wise

Vrijdag 18 november
GREENWAYS | INFRATECTURE – Martin Knuijt, OKRA

SMART ENVIRONMENT- Sjerp de Vries, Alterra

 

Seminar: Gezond Stedelijk Landschap

Op vrijdag 16 december 2016 gaat een seminar door over de governance op gezondheid als nieuwe kader voor ruimtelijk beleid.
Prominente deskundigen, beleidsmakers en ontwerpbureaus zullen aan de hand van de presentaties van de resultaten van het ontwerpend onderzoek hun standpunten visies en projecten delen en bediscussiëren met een breed publiek van leken, stedelijke professionals en beleidsmakers. De centrale vraag is hoe een vliegwiel voor ontwikkeling in gang te zetten.

Aanmelden:

Opgave voor deelname kan bij Peter Wijnhof via [email protected] (020-4275590) of bezoek de website van het architectuurcentrum.

www.nvtl.nl