BUUR maakt Groenplan Stad Roeselare

BUUR werd aangesteld als ontwerper van het Groenplan voor de Stad Roeselare. In samenspraak met verschillende stadsdiensten zal BUUR basisconcepten uitwerken voor de groenaanleg op het openbaar domein. Ze vertrekken daarbij vanuit een identiteitsversterkende visie op het landschap, waarna zal worden ingezoomd op de invalswegen, verschillende wijken binnen de grote stadsring en het stadscentrum.

Het Groenplan Roeselare wordt een veerkrachtig, boeiend planningsinstrument. Het is een wervend én richtinggevend plan voor de lange termijn, met een actieplan voor de korte termijn. De concepten die aan de basis liggen van het Groenplan hebben een ruimtelijk structurerende werking, versterken op het terrein de beeldkwaliteit én spelen in op de noodzakelijke transitie in de visie op het groenbeheer. Daarenboven stelt het Groenplan de stadsdiensten in staat een koppeling te maken met het stedelijk ruimtelijk beleid, en uitspraken te doen over de kwantiteit en kwaliteit van het groen in Roeselare.