Btw tarief van 6% : enkel voor renovatiewerken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud

Het koninklijk besluit dat de ouderdomsvoorwaarde van woningen optrekt van 5 naar 10 jaar in het kader van de 6%-regeling voor renovatie, is op 2 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit impliceert dat u vanaf 12 februari 2016, dus vanaf de 10de dag na publicatie in het Staatsblad, enkel nog het 6%-tarief mag toepassen voor renovatiewerken wanneer de woning minstens 10 jaar oud is.


 

Overgangsmaatregel

U voert vanaf 12 februari 2016 werken uit aan een woning van minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud? Het tarief van 6% is van toepassing als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

• U heeft de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of de melding ten laatste op 11 februari 2016 gedaan. / U heeft het contract voor de concrete werken ten laatste op 11 februari 2016 afgesloten.

• De aannemer reikt de facturen ten laatste uit op 31 december 2017.
Hier vindt u meer info