Brusselse studenten ontwerpen tuin rond Kasteel van Hoensbroek

Op 24 oktober 2015 start in Kasteel Honsbroek in Heerlen (NL) een tentoonstelling over de plannen voor de nieuwe omgevingsaanleg, opgemaakt door de derdejaarstudenten van de afdeling Landschaps- en Tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel.

De openluchttentoonstelling loopt gedurende 3 maanden in de voortuinen van de Juliana Bernhardlaan, op de route tussen het Kasteel van Hoensbroek.


De Stad Heerlen behoort tot een krimpregio met grote uitdaging voor de toekomst. Het voormalige mijnverleden zorgde er voor een gigantische snelle economische evolutie en daarbij gepaarde woonuitbreiding. Vandaag wil Heerlen zich, na de sluiting van de mijnen, verder profileren met inzet op een vooruitziende groene stadsvernieuwing, ruimtelijke kwaliteit en aangenaam woonklimaat voor zijn bewoners en de talrijke bezoekers van Parkstad Limburg.

Voor de deelgemeente Hoensbroek betekent dit onder meer de kwaliteiten van het aanwezige waterslot ten volle revalideren en het contact tussen dit kasteeldomein en zijn bewoners versterken.

De landschaps- en tuinarchitecten van de Erasmus Hogeschool uit Brussel dragen bij tot het participatief proces voor dit project.

 

Creatieve toekomst

De studenten werkten gedurende een semesteropdracht aan een ontwerpproces voor deze site. De maatschappelijke vraag : “hoe kunnen de Hoensbroekers meer betrokkenheid krijgen met hun omgeving en genieten van de nog onbekende kwaliteiten” staat hierin centraal.

Een creatieve toekomst van het kasteelslot met culturele uitdagingen, aandacht voor het historisch erfgoed, prachtige kasteeltuinen met mogelijkheden tot stadslandbouw en burgerparticipatie komen uitgebreid aan bod. De historische positie van het prachtige waterslot in zijn landschappelijke omgeving kreeg ook een sterke benadering. De hermeandering en natuurontwikkeling langs de Geleen- en Caumerbeek in een natuurpark, de uitbreiding van een aangenaam wandel- en fietspadennetwerk, de reformatie van het oude mijnkolenspoor, de talrijke spannende zichten op het kasteelslot, de droomvijver en waterbuffering, het dierenpark… zijn alvast enkele ingrediënten van de talrijke ontwerpen.