Brussel / Ontwerp Biestebroekwijk gaat van start

Beliris, de publieke bouwheer voor Brussel, start de studies voor de herinrichting van de openbare ruimtes in de industriezone rond het Biestebroekdok in Anderlecht. Deze zone aan het kanaal Brussel-Charleroi wordt een gemengde stadswijk.

Het gebied rond het Biestebroekdok in Anderlecht vormt het onderwerp van een ambitieus ontwikkelingsproject gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Anderlecht. Het project zet in op stadsvernieuwing om dit gebied langs het kanaal Brussel-Charleroi te laten heropleven. De stedelijke ontwikkeling omvat de bouw van woningen, scholen, bedrijven, handelszaken, voorzieningen en veel hoogwaardige en groene publieke ruimte. Het is dit laatste dat Beliris op zich neemt. Beliris werkt nauw samen met het team Kanaalplan, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de gemeente Anderlecht, alsook andere publieke en private intervenanten.


Studiebureau ORGBureau Bas Smets voert de studies uit. In het bijzonder zal het studiebureau verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van informatie van burgers die in de buurt wonen of werken om het nieuwe plan voor de wijk op te stellen.

De studies verlopen in verschillende fases. Eerst wordt er een algemeen ontwikkelingsplan en een landschapsvisie voor de hele interventiezone opgesteld, en een fasering voor de verschillende interventies. In de volgende fases worden de verschillende publieke ruimtes ontworpen in functie van de ontwikkeling van het gebied. Voor bepaalde onderdelen van de studies zal ook burgerparticipatie voorzien worden. De modaliteiten hiervan worden momenteel bestudeerd en de participatie zal binnenkort opgestart worden.

Het ontwerp zal het gebied en zijn erfgoed opwaarderen, groene ruimtes integreren, ontmoetingsplekken creëren en actieve mobiliteit stimuleren. Het zal de cohesie en sociale diversiteit versterken, verplaatsingen optimaliseren en de levenskwaliteit garanderen van al wie er woont en werkt. Het ontwerpvoorstel waakt over het samenleven door een coherent concept te ontwikkelen dat de productieve en havenactiviteiten integreert in de stadsomgeving en dat verbonden is met de omringende wijken.